Обявените цени са в Лева и са без начислен 20% ДДС.

Софтуер Ресторант

Базови модули
Модул Цена Пояснение
Pointer Ресторант Back Office
300.00
Pointer Ресторант POS
400.00

Допълнителни модули към системата

Pointer Мобилен POS
200.00
Модул Фактури
90.00
Модул Производство
300.00
Модул Каса
90.00
Модул Репликация
300.00
Модул Клиентски карти
200.00
Модул Кетеринг
200.00
Модул Терминал за самообслужване
200.00
Модул KIOSK
100.00
Монитор кухня(KDS)
100.00

Склад

Базови модули
Модул Цена Пояснение
Склад Back Office
400.00
Склад POS
200.00

Допълнителни модули към системата

Модул Репликация
300.00
Модул Фактури
90.00
Модул KIOSK
100.00
Data Collector
200.00

Хотел

Базови модули
Модул Цена Пояснение
Система за резервации
600.00

Клубен мениджър

Базови модули
Модул Цена Пояснение
Клубен мениджър
600.00