Номенклатура

Основните данни с които ще започне да работи системата
Снимка
 • Отдели - Можете да имате един отдел или да разделите обекта на няколко зони и да следите заетоста във всяка една.
 • Стоки - Номенклатура със стоките които ще доставяте, продавате, давате под наем или влагате в рецепти.
 • Услуги - Тук се описват всички единични посещения в залата които ще се продават на клиентите
 • Абонаменти - Предплатените абонаменти могат да се ограничават в период време, брой посещения, валидност от час до час и мн. други
 • Клиенти - Пълен картон на клиента с всичките му данни и досие с хронология посещения и плащания.
 • Ценови схеми - Ценовите схеми могат да се прилагат към всяка една услуга, те могат да варират в часове и цени и да се задава гратисен период
 • Потребители - Системата позволява да има много потребители с различни нива но достъп до функциите на програмата.
 • Ценови листи - Можете да създавате клиентски ценови листи за стоките, услугите и предплатените карти.

Обслужване на клиентите

Всичко свързано с обслужването на посетителите
Снимка
 • Избор на клиент - Избора на клиент може да стане чрез предварително издадена карта, или с търсене по име, телефон или ЕГН.
 • Продажба на предплатена карта - Можете да продадете клубно членство на всеки един клиент , то е валидно в рамките на предварително зададените интервали.
 • Единична тренировка - Служи за продажба на услуги с еднократно активиране и след напускането на залата то се деактивира
 • Назначаване на инструктор - Можете към всяка една маркирана услуга да назначите инструктор.
 • Продажба на стока - Продажбата на стоки може да се прави по всяко едно време в картона на клиента.
 • Стока под наем - Имате възможност да давате стоки под наем на клиентите , като след напускане на залата, стоката се връща в склада
 • Плащане - Плащането на сметката може да се прави по всяко едно време. Можете да вкарвате сума депозит и тя да се приспада от сметката на клиента
 • Картон на клиент - Системата разполага със система за разменяне на бележки между персонала. Бележките може да са насочени към определена стая или да са общи.
 • Каса - Касова книга която следи приходите и разходите. В нея можете да водите касовата наличност в обекта.

Склад

Система за следене на стоките в обекта
Снимка
 • Доставка - Доставката на стоки служи за завеждане на стоки в обекта.
 • Брак/Изписване - Ако има стоки които не са продадени на клиент, те могат да се бракуват или изпишат служебно
 • Наличност - По всяко време можете да следите наличността на стоки в обекта.
 • Ревизия - Можете да създавате цялостна или частична(моментна) ревизия в обекта

Справки

Системата разполага с богат пакет справки, тук ще опишем само основните
Снимка
 • Оборот - Справка даваща информация за настанените гости за период в хотела.
 • Заетост на зала - Справка даваща информация за постъпилите приходи в хотела. Справката се показва по дни, касиери и видове плащания
 • Длъжници - За период можете да проследите какви резервации са били направени и да проследите запълването на хотела.
 • Предплатени услуги - Дава се информация за пристигащи и напускащи гости за да могат да се подготвят стаите
 • Справка инструктори - Показва информация за настанените гости и кухнята какви пакети трябва да подготви.

Външни системи

Снимка
 • Турникет/Врата - Подпомагат контрола на достъпа до обекта или залите
 • Картов четец - Можете да издавате и ползвате всякакъв вид клиентски карти - безконтактни, магнитни и баркод
 • Пръстов отпечатък - С този терминал можете да следите работното време на персонала и да изготвяте таблица с часове присъствие.
 • Счетоводни системи - Поддържаме експорт на информацията към следните счетоводни системи: Бизнес навигатор, Ажур, Микроинвест и други
 • Excel - Всички справки и номенклатури могат да се експортират към Microsoft Excel