POS модул

Лесно и удобно онслужване на клиенти
Снимка
 • Работа през компютър, телефон или таблет .
 • Маркиране с отворени маси или режим с директно приключване на клиент.
 • Комбинирани плащания при приключване на поръчка.
 • Различни ценови схеми и възможност за клиентски карти с отстъпки.
 • Меню управител с отчети на заведенето и разнообразни функции.
 • Поддръжка на касови апарати, принтери и четци на карти.

Схема на заведението

фиксирани маси или схема на заведението
Снимка
 • Схема - Можете да нарисувате собствена схема на заведението и да номерирате всяка маса.
 • Салони - Схемата може да е съставена от един или няколко салона.
 • Цвят маси - Всеки цвят на масата показва дали масата е свободна, заета от клиент или друг сервитьор я е взел.
 • Без схема - Ако не желаете схема можете да ползвате стандартен екран с маси от 1 до 100.
 • Цветова схема - Цветовете могат да се променят по всяко време и да ги нагласите по ваш избор.

Маркиране на поръчка

Позволява подредба, цветове или картинки на бутоните от менюто
Снимка
 • Подредба - Можете да слагате позиция тъч на групите и артикулите така че да са подредени по ваш вкус.
 • Цветове и картинки - Ако желаете можете да оцветявате всеки един бутон или да прикачите снимка към него.
 • Модификатори - Към всеки един артикул може да се прикачи модификатор. Модификатора може да е предварително зададен или свободен текст.
 • Промоции - Може да се създаде бутон промоции в който да седят определени артикули.
 • Обедно меню - Показва обедното меню за деня и може да се следи брой оставащи порции.
 • Приключване -Позволява пускане на междинен тотал или директно приключване ако е единична поръчка

Плащане

Различни видове плащания
Снимка
 • Бързо плащане - С бутоните бързо можете да отпечатите фискален бон в брой или банка и да приключите клиента.
 • Комбинирано плащане - Позволява да използвате смесени разплащания, примерно клиента плаща една част в брой другата с карта
 • Клиентска карта - Преди плащането можете да изберете клиентска карта да прехвърлите към нея поръчката и да начислите % отстъпка.
 • Специални карти - Можете да ползвате предварително заредени клиентски карти и от тях само да се приспада сумата консумация.

Меню управител

Отчитане на сервитьорите и служебни функции
Снимка
 • Отчет - Подробен отчет за всички сервитьори, маркирани суми и приключени суми по видовете им плащания.
 • Отчитане на сервитьор - Можете да приключите единичен сервитьор. По този начин му спирате достъпа на системата и виждате какво трябва да отчете
 • Сторно на сметка - Можете да сторнирате грешно маркирани сметки, като при всяко сторно ще излиза бележка че е направена тази операция
 • Повторен тотал - Възможно е да пускате дубликат на сметка ако по някаква причина не е излязла от фискалното устройство

Back Office

Снимка
 • Номенклатура - база данни на всички стоки, рецепти, клиенти, контрагенти и много други неща които ще използвате
 • Happy Hour - Възможност за различни видове комбинирани промоции
 • Склад - доставка, трянсфер, брак и производство на стоки и готови изделия
 • Справки - богат набор от справки за стоков и паричен оборот

Номенклатури

Основните данни с които ще започне да работи системата
Снимка
 • Стоки - подробно описание на стоките които закупувате и влагате в рецептурника. Поддържа се минимално , максимално количество и най често доставяна разфасовка.
 • Меню - Съдържа калкулации на изделията които продавате и заготовки които се произвеждат предварително. За всяка рецепта може да се сложат съставки с бруто, нето грамажи и фира. В рецептата може да се опише начин на приготовление и да се добави снимка как изглежда готовия продукт.
 • Цени - Продажните цени могат да са общи за обекта или ако имате няколко обекта да ги разпределяте поотделно за всеки обект.
 • Клиентски карти - системата поддържа няколко вида клиентски карти. Отстъпкови, лимитирани по сума за ден или период, може и да се прикачи ценова листа към карта. Също така картите могат да важат в определени дни или часови зони.
 • Щастлив час - Happy Hour система позволява за произволни часови периоди и дни да пускате цялото меню или избрани артикули на промоция. Промоцията може да е с твърди цени или процент отстъпка. Промоциите могат да се комбинират произволно.

Документи склад

Следене на складова наличност и ревизия
Снимка
 • Доставка - служи за опис на доставените стоки в обекта. В доставката могат да се следят всички необходими данни за попълване на дневниците за входящ контрол.
 • Трансфер - ако имате няколко обекта с този тип документ можете да трансферирате стока от единия обект към другия.
 • Продажба - документ позволяващ да правите директна продажба от склада на продукти или готови изделия. От тези документи можете да печатите Търговски документ и Фактура.
 • Брак - Можете да бракувате стоки и готови продукти.
 • Други - Поддържат се документи за вътрешна консумация, блока маса и изписване на пакет храна в хотелите.
 • Ревизия - По всяко време можете да създавате цялостна ревизия или частична ревизия на избрани продукти. Ревизията е динамична, така че ако има сгрешена рецепта или доставка, можете да я коригирате с задна дата и ревизията да се преизчисли без да загубите въведената информация.

Други документи

Допълнителна функционалност на системата
Снимка
 • Работен график - Можете ръчно да създавате работен график на персонала, или със задна дата да го създадете спрямо записания персонал на смяна.
 • Производство - Това е документ с които създавате и заскладявате готови изделия в склада. Тези изделия можете директно да ги продавате примерно обедно меню или да ги влагате в други рецепти примерно тесто или сосове
 • Заплати - Спрямо въведените критерии за заплати на персонала можете да сметнете за зададен период какво възнаграждение трябва да получат.
 • Заявка - Ако за всяка стока сте задали минимано количество и количество заявка, с този документ можете автоматично да генерирате какви стоки ще са ви нужни за да поддържате пълен склад.
 • Пресмятане производство - С този документ можете да пресметнето за обределен порции ястия какви продукти ще са ви нужни.

Справки

Системата разполага с богат пакет справки, тук ще опишем само основните
Снимка
 • Дневник на доставките - дава информация за прихода на стоки в обекта полъчен от доставки, трансфери или производство.
 • Дневник на продажбите - за произволен период можете да видите продажбите на стоки по различни критерии и прозволно сортиране. Справката може да е по стоко или групи стоки.
 • Наличност - По всяко време можете да видите актуалната наличност или наличност към задна дата. Справката показва стоки под минимално или максимално количество. Също така можете от тук да следите стоки с изтекъл срок на годност.
 • Оборот за периода - Справката позволява да се види оборот за избран период, като е възможно данните да се групират по дни, по седмици или по часове.
 • Картон на стока - Тази справка може да се покаже от всяка една друга справка. Тя ни дава информация за реалното движение на стоката по дни какво количество е доставено и разходвано по видове документи.
 • Входящ контрол - Показва дневниците за входящ контрол за избрания период.
 • Работно време - Спрямо записа на смяна се показва действителни часове работа на персонала.
 • Хронология маркиране - Списък с хронология на маркирането и ограничение по множество критерии.

Модул резервации

Снимка
 • Схема - Можете да нарисувате собствена схема на заведението и да номерирате всяка маса.
 • Резервация - Можете да въведете данните на клиента, желани места, особени изисквания и оставено капаро
 • Списък - При настаняване можете да търсите в списък и да отбелязвате заети места.
 • Предварително меню - Можете да съставите меню за събитието и да сметнете цена на куверт.
 • Печат - Прави се разпечатка за клиента и заведението за да няма проблем след това.

Модул за Кухня/Бар

Снимка
 • KDS - Лесна за ползване система която показва в реално време маркираните поръчки за изпълнение. Може в една кухня да има един или много монитори като всеки показва само собствените неща или артикули които се правят от две места.
 • Информация - С монитор кухня готвача може да види рецептата с грамажите респективно и начин на приготовление и снимка на крайния продукт.
 • Времеви диапазон - За всеки артикул може да се зададе време за изработка. Тогава всеки ред минава в различни цветове ако почне да намалява времето.
 • Обратна връзка - Когато се издаде поръчка, веднага това се отразява на компютъра или таблетите на сервитьорите за да видят че е готово ястието
 • Хронология - Винаги може да се отвори хронологията и да се провери кое ястие кога е постъпило и издадено.
 • Шпикер - Шпикера може да разпределя издадените ястия от кухнята и да отмята издадени ястия.

Модул производство

Снимка
 • Рецепти - В рецептурника можете да въвеждате рецепти на килограм и да влагате рецепта в рецепта за полуфабрикатите.
 • Производство - Документ в който описвате продукцията която ще се произведе или е произведена със бройките или грамажите.
 • Искане склад - На база производство получавате пълния необходим списък на продуктите необходими за да се произведе стоката.
 • Планиране производство - Разгънат лист - справка за всички ястия, и необходимите продукти за веки вид ястие с кръстосани тотали.
 • Справка производство - Справка за всяко едно произведено ястие със вложените продукти в него и съответните входящи и изходящи партиди
 • Търговски документ - Документ за доставка на стоката към клиент със всички необходими атрибути
 • Фактуриране - За период или конкретен документ можете да създадете автоматична фактура към клиента

Кетъринг/Разнос

Снимка
 • Клиенти - Можете да създадете пълна база данни с клиентите които поръчват от вас. Дава се информация за последни поръчки, бележки към профила и натрупани суми за период.
 • WEB сайт - Можете да интегрирате системата с WEB сайта, когато получите поръчка автоматично ще получите известие и ще можете да приемете или отхвърлите поръчката.
 • Интеграция - Предлагаме възможност за изпращане на менюто на заведението към WEB сайта за да избегнете повторно въвеждане на ястия и цени.
 • Изработка WEB - Ако нямате сайт за поръчка, можем да ви изградим такъв.

За бързо хранене

Снимка
 • Клиенти - Можете бързо да обслужвате клиенти на щанд, или да имате предварително заредени клиенти които ще се индетифицират с карта (баркод, магнитна безконтактна).
 • Предплатени карти - Можете да зареждате карти със суми и клиента да поръчва във границите на заредените пари. На всяка покупка се изписва информация за оставащото му салдо
 • Карти с дневен лимит - Можете да въведете система с лимитирани карти за покупка на ден. Когато сумата е надскочена се доплаща в брой.
 • Безлимитни карти - Карти с които клиента консумира период от време а в края на периода се отчита салдото и се занулява.
 • Интеграция POS терминал - Когато имате много разплащания с банкови карти, можем да автоматизираме разплащането като направим автоматично маркиране и плащане на POS терминала без да е необходимо касиера да въвежда суми и да борави с картата

Поддържан хардуер

Снимка
 • Касови апарати и фискални принтери - Поддържаме всички фискални устройства регистрирани от НАП на територията на България.
 • Touch Screen - Позволяваме бърза и удобна работа с Touch Screen монитори и терминали.
 • Четци за карти - Системата поддържа четци за работа с магнитни, безконтактни и баркод карти.
 • Кухненски принтери - Няма ограничение в марка и модел на кухненски (slip) принтер
 • Връзка с POS терминали за разплащане - Със съдействието на Борика правиме директна връзка с POS терминали към компютъра и спомагаме за по бързо обслужване при разплащане с банкови карти.
 • Клиентски дисплей - Предлагаме връзка с стандартни двуредови дисплей или втори информационне монитор на които клиента вижда сметката си и можете да пускате реклами.
 • Системата позволява връзка с клиентски сейф с директна връзка към компютъра или връзка през фискалното устройство
 • Електронни везни -Можете да вържете директно везна към софтуера, когато има измервано количество

Външни системи

Снимка
 • Пръстов отпечатък - С този терминал можете да следите работното време на персонала и да изготвяте таблица с часове присъствие.
 • Счетоводни системи - Поддържаме експорт на информацията към следните счетоводни системи: Бизнес навигатор, Ажур , Микроинвест и други
 • Excel - Всички справки и номенклатури могат да се експортират към Microsoft Excel
 • WEB магазин - Артикулите и цените могат ежедневно да се пращат към WEB магазин за да не се налага да ги попълвате двойно.