Специализиран софтуер

Изработваме софтуер и модули по задание на клиент.
Използваме следните езици и технологии за изработване на модулите:
Windows Application, Android App, WEB App, Linux. • 10 май 2014

Софтуер Изкупен пункт

С помоща на този софтуер изкупните пунктове за цвят улесняват работата си и следят пълното движение на доставчици и клиенти по време на изкупните кампани.

 • Гален Н

  Еньо Бончев

  Стрелча


 • 20 Септември 2007

Софтуер Промишлен кетъринг и болнично хранене

Специализиран софтуер за управление на кухня майка и водене на всички необходими документи за вътрешен контрол и транспорт на готовата продукция.

 • ЛФС ЕООД


 • 12 юни 2012

Софтуер Сладкарски цех

Софтуер обслужващ поръчките, изработката и разноса на сладкарски изделия.

 • Торти Лагуна


 • 1.10.2017

Софтуер WEB APP автомобилен сервиз

Софтуер за управление на автосервиз

 • Сервизи 6+