Номенклатура

Основните данни с които ще започне да работи системата
Снимка
 • Хотел - Попълват се пълни данни за хотела. Категорията и звездите служат за попълване на данни за адресния регистър.
 • Стая - Описание на всяка една стая с основни или подробни данни. Всяка стая може да има статус свободна за резервиране, служебна или ремонт
 • Нощувки - Задава се за всеки един вид нощувка спрямо класа на стаята и броя гости на каква цена ще се отдава стаята
 • Стоки/Услуги - Имате възможност да опишете допълнителни услуги или стоки които се продават към нощувката по желание на клиента.
 • Клиенти - Пълен списък със данните на настанените гости, като те могат да са вързани към фирма и автоматично да се издава фактура на фирмата.
 • Потребители - Системата позволява да има много потребители с различни нива но достъп до функциите на програмата.

Процеси в хотел

Всичко свързано с обслужването на посетителите в хотела
Снимка
 • Рецепция - Това е основния екран за работа от които можете да резервирате, настанявате или освобождавате клиент. На този екран можете да добавяте други услуги към хотелските сметки или да търсите свободни стаи за период.
 • Резервация - Дава възможност за резервиране на стая за гост. В резервацията можете да отбележите дадено капаро или да пуснете фактура за лащане.
 • Групова резервация - Служи за организирано резервиране и настаняване на групи от гости. Цената може да се определя спрямо наема на стаите или по договор с туроператор.
 • Настаняване - Можете да настаните клиент директно или след като е направил резервация. В настаняването се описват гостите и се издават адресни карти.
 • Освобождаване - Когато освобождавате клиент се въвежда плащането на сметката и се издават необходимите документи.
 • Проформа фактура - ПО всяко време можете да издавате проформи фактури без да са свързани с текущите резервации
 • Фактури - Освен автоматичните фактури от хотелски сметки можете да създавате и фактури свободен текст.
 • Бележки - Системата разполага със система за разменяне на бележки между персонала. Бележките може да са насочени към определена стая или да са общи.
 • Каса - Касова книга която следи приходите и разходите. В нея можете да водите касовата наличност в обекта.

Справки

Системата разполага с богат пакет справки, тук ще опишем само основните
Снимка
 • Регистър - Справка даваща информация за настанените гости за период в хотела.
 • Оборот - Справка даваща информация за постъпилите приходи в хотела. Справката се показва по дни, касиери и видове плащания
 • Заетост - За период можете да проследите какви резервации са били направени и да проследите запълването на хотела.
 • Хотелски справки - Дава се информация за пристигащи и напускащи гости за да могат да се подготвят стаите
 • Справка пакети - Показва информация за настанените гости и кухнята какви пакети трябва да подготви.
 • Статистика - Разнообразни справки даващи информация за видове настанявания, използвани услуги и други.

Външни системи

Снимка
 • Скенер за документи - С помощта на скенера бързо можете да въвеждате данните на посетителите в системата
 • Пръстов отпечатък - С този терминал можете да следите работното време на персонала и да изготвяте таблица с часове присъствие.
 • Счетоводни системи - Поддържаме експорт на информацията към следните счетоводни системи: Бизнес навигатор, Ажур, Микроинвест и други
 • Excel - Всички справки и номенклатури могат да се експортират към Microsoft Excel